viseshalprathi

നിയമത്തിന്റെ വഴി പെരുവഴി

നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കുപോകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക്. നീതി ..

വിശേഷാല്‍പ്രതി
ബാലൻ വെറുമൊരു ബാലൻ...
തമ്മിൽഭേദം ഏത്‌ തൊമ്മൻ?
തോറ്റചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല

മൗനം സുധീരം വാചാലം

സൂര്യനുകീഴെയുള്ള എന്തിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അറിവും അവകാശവുമുള്ളവരാണ് നേതാക്കന്മാർ. സൂര്യനുമുകളിലുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും പറയും ..

വിശേഷാല്‍പ്രതി

ഡോഗ്‌സ് ഓൺ കൺട്രി

കേരളത്തിലെ തെരുവുപട്ടികൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാൻ രാജ്യത്തിലെതന്നെ വലിയ അഭിഭാഷകന് വക്കാലത്തുണ്ട്. ഗോഡ്‌സ് ഓൺ കൺട്രിയിലേക്കു കൂടുതൽ ..

ബാറിന്മേൽക്കളി തുടരും

വിട്ടാലും വിടില്ല കമ്പിളിക്കെട്ട്‌ എന്നുപറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യം കോൺഗ്രസ്സിനെ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല. പരമാവധി ഉപദ്രവം മദ്യംവഴി, അല്ല മദ്യവിരോധംവഴി ..

എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ...

വിശേഷാല്‍പ്രതി സമദൂരം കോലുവെച്ചളന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യു.ഡി.എഫുമായുള്ള അകലം ചരൽക്കുന്നിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണല്ലോ ..

സമദൂരസൗഹൃദ സിദ്ധാന്തം

അടുത്ത അഞ്ചുവർഷവും യു.ഡി.എഫിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിക്കൊള്ളാമെന്ന് കേരളാകോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുറപ്പ്- ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് കേരളാകോൺഗ്രസ് ..

കോടിയേരിയുടെ കൊടിമാറ്റം

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട്, ആളുകളോട് ചിരിച്ചുസംസാരിക്കുന്നു. വല്ലതും കേൾക്കുംമുമ്പേ ക്ഷോഭിക്കുന്നില്ല, തല്ലുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നും ..

സ്വകാര്യമല്ലാത്ത അന്യായങ്ങൾ

സ്വകാര്യമല്ലാത്ത അന്യായങ്ങൾ

ഡെവിൾസ് അഡ്വക്കേറ്റ്‌സ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആംഗലത്തിൽ. സംഗതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിലതരം അഭിഭാഷകരെക്കുറിച്ചാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ..

വിവരം കീഴെ, അവകാശം മീതെ

വിവരാവകാശത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു ദൂഷ്യമുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിവരമാണ് അവകാശമായിത്തോന്നുക. ഇതേകൂട്ടർ ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ലൈൻ മാറും ..

അവതാരയുദ്ധം

ഐസ്‌ക്രീമും ലോട്ടറിയും മദ്യവുമായി എന്തുബന്ധമെന്നു ചോദിക്കരുത്. ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മൂന്നും നന്നല്ല എങ്കിലും മൂന്നിന്റെയും പിറകെപ്പോകുന്നവരുടെ ..

visheshalprethi

തീരാത്ത ധനകാര്യപ്പോര്

സത്യപ്രതിജ്ഞ, സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം എന്നീ തിരഞ്ഞെടുപ്പനന്തര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈയിടെയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ..

ELECTION RESULT 2019

135/543 share
2019 2014
UD 120 120
LDF 120 120
NDA 13 120

ELECTION RESULT 2019

share
2019 2014
BJP+ 120 120
CON+ 120 120
OTH 13 120