നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നവീട് ഇനി ലോകം കാണട്ടെ, മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വായനക്കാര്‍ക്കായി അവസരം ഒരുക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഫോട്ടോ താഴെ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.ഒപ്പം നിങ്ങള്‍ വീടിനിട്ട പേരും പൂര്‍ണമായ മേല്‍വിലാസവും.

Leaf Electric
ഒറ്റചാര്‍ജില്‍ 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടുന്ന നിസാന്‍ ലീഫ് ഇലക്ട്രിക് കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍
Most Commented