നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വീട് ഇനി ലോകത്തെ കാണിക്കാന്‍ അവസരം. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിലെ വീടിന്റെ സ്‌പെഷ്യല്‍ പേജായ മൈ ഹോമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവീട് ലോകം കാണും ഇതിനായി നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.  താഴെക്കാണുന്ന ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.myhome

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോം സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം