ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിലെ 'മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഷെയ്ൻ നിഗവും ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ വിപിൻ ആറ്റ്ലിയും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു

Content Highlights :Shane Nigam and Vipin Atlee IFFK 2020-2021 Musical chair Movie