ന്തരിച്ച കലാസംവിധായകൻ പി.കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ അനുസ്മരിച്ച് സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ. ഒരു വടക്കൻ വീര​ഗാഥ, പരിണയം, ഒളിയമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഹരിഹരൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കലാസംവിധായകനായിരുന്നത് കൃഷ്ണമൂർത്തിയായിരുന്നു. ഒരു വടക്കൻ വീര​ഗാഥയുടെ കലാസംവിധാനത്തിനും വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനും കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. പഴശ്ശിരാജയിലും കലാസംവിധാനം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ശാരീരികാസ്വസ്ഥതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹരിഹരൻ ഓർക്കുന്നു. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വിയോ​ഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു

"വളരെ കലാബോധമുള്ള, ആത്മാർഥമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സിനിമയിലെ അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കൃഷ്ണമൂർത്തി. വടക്കൻ വീര​ഗാഥ, ഒളിയമ്പുകൾ, പരിണയം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി എനിക്കൊപ്പം പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനാരോ​ഗ്യം കാരണം ആ ക്ഷണം അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. അന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികാസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറുതെ വന്നിരുന്നാൽ മതി വേറെ ആരെയെങ്കിലും വച്ച് ചെയ്യിച്ചോളാം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും തീരെ വയ്യായിരുന്നു.

വടക്കൻ വീര​ഗാഥ, വൈശാലി, തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാമികവ്. എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി അവതരിപ്പിക്കാമോ അതിനായി ധാരാളം ​ഗവേഷണം നടത്തുമായിരുന്നു. ചരിത്ര പുരാതന ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വസ്ത്രധാരണരീതി...എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വന്തം രീതിയിൽ ​ഗവേഷണം നടത്തും. അഞ്ച് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർഥതയുടെ ഫലമാണ്.

എല്ലാത്തിലുമുപരി വളരെ ലളിതമായി ജീവിക്കുന്ന, എളിമയുള്ള, ഈശ്വര ഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി. ധനമോഹമല്ല, തന്റെ ജോലി ആത്മാർഥമായും സത്യസന്ധമായും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അ​ദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ധന ലാഭത്തിന് സ്ഥാനം അതിനെല്ലാം ശേഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ അപൂർവമാണ് സിനിമയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോ​ഗം വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക്".

Content Highlighgts : Director Hariharan Remembers Late Award winning art director P Krishnamoorthy