ക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തയുടനെ സൊമാറ്റോയുടെ ഓഹരി വില 51.32ശതമാനം കുതിച്ചു. ഐപിഒ വിലയായ 76 രൂപയിൽനിന്ന് 115 രൂപയായാണ് വില ഉയർന്നത്. 

വിപണിയിൽ വ്യാപാരം തുടരവെ 20ശതമാനം അപ്പർ സർക്യൂട്ട്(ഒരുദിവസത്തെ അനുവദനീയമായ ഉയർന്നവില)ഭേദിച്ച് ഓഹരി വില 138 രൂപയിലെത്തുകയുംചെയ്തു. ഇതോടെ മിനുട്ടുകൾക്കകം നിക്ഷേപകരുടെ മൂല്യം ഇരട്ടിയായി. 

ഓഹരി വില കുതിച്ചതോടെ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയുടെ വിപണിമൂല്യം ഒരുലക്ഷംകോടി രൂപയായി. 

അതേസമയം, ഐപിഒക്ക് അപേക്ഷിച്ച റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരിൽ ചുരുക്കംപേർക്കുമാത്രമാണ് ഓഹരി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചത്. യുപിഐവഴി അപേക്ഷിച്ചവരിൽ 28ശതമാനംപേരുടെയും അപേക്ഷ തള്ളിപ്പോയി.