വികസ്വര വിപണികളുമായി താരതമ്യംചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഓഹരി സൂചികകളിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് താൽക്കാലികമായി തടസ്സമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയിലെ വിശകലന വദഗ്ധർ. അതേസമയം, 2022 ഡിസംബറോടെ സെൻസെക്‌സ് 77,000 നിലവാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിലവിലെ നിലവാരത്തിൽനിന്ന് 17ശതമാനം ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 

18 മാസം കുതിപ്പിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താൽക്കാലികമായി വിപണിയിലെ നേട്ടം പരിമിതപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ ഇന്ത്യാ റിസർച്ച് മേധാവി റിധം ദേശായി വ്യക്തമാക്കി. 

യുഎസിലെ നിരക്ക് വർധന, അസംസ്‌കൃത എണ്ണവിലയിലെ മുന്നേറ്റം, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോവിഡിന്റെ മൂന്നാംതരംഗ സാധ്യത, രാജ്യത്തെ പലിശ നിരക്ക് വർധന തുടങ്ങിയവ രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണി നേരിടാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. 

നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഘടനാപരമായി വിപണി ബുള്ളിഷ് ആണെന്നാണ് മോർഗന്റെ വിലയിരുത്തൽ. 2022 ഡിസംബറോടെ സെൻസെക്‌സ് 77,000 നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാം. 30ശതമാനം ഉയർച്ചാസാധ്യതയും 20ശതമാനം തകർച്ചാ സാധ്യതയുമാണ് വിപണിയിലുണ്ടാകുക. അതായത് കരടികൾ വിപണിയിൽ ആധിപത്യംപുലർത്തിയാൽ 50,000 നിലവാരത്തിലേക്ക് സെൻസെക്‌സ് താഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 

2021 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ സെൻസെക്‌സ് 25ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ് 45 ശതമാനവും സ്‌മോൾ ക്യാപ് 59ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഊർജം, റിയാൽറ്റി, ലോഹം, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്‌സ് സൂചികകൾ 51 ശതമാനം മുതൽ 73ശതമാനംവരെയാണ് ഉയർന്നത്.