ഹരി സൂചികകൾ എക്കാലത്തെയും ഉയരംകുറിച്ച് കുതിച്ചതോടെ ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓഹരികളുടെ മൊത്തംമൂല്യം 260 ലക്ഷംകോടി മറികടന്നു. 

സെൻസെക്‌സ് 59,000വും നിഫ്റ്റി 17,600ഉം പിന്നിട്ട് പുതിയ റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് നിക്ഷേപമൂല്യത്തിലും കുതുപ്പുണ്ടായത്. ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സൂചികളും നേട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽതന്നെയാണ്. 

ബുധനാഴ്ചയിലെ വ്യാപാരത്തിൽ ഐടിസിയാണ് സെൻസെക്‌സിൽ കുതിപ്പിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. ഓഹരി വില 7.45ശതമാനംഉയർന്ന് 232 നിലവാരത്തിലെത്തി. ഇൻഡസിൻഡ് ബാങ്ക് 7.33ശതമാനവും എസ്ബിഐ 3.39ശതമാനവും നേട്ടത്തിലാണ്. 

ഈ വർഷം തുടക്കംമുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ സെൻസെക്‌സിലെ നേട്ടം 24ശതമാനത്തോളമാണ്. ഉയർന്നത് 11,200 പോയന്റിലേറെ. നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ 25.70ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഒരുവർഷത്തിനിടെ സെൻസെക്‌സിലെ നേട്ടം 50ശതമാനത്തിലേറെയണ്. 

കഴിഞ്ഞമാർച്ചിലെ തകർച്ചക്കുശേഷം നിക്ഷേപകരുടെ സമ്പത്തിലുണ്ടായ വർധന 159 ലക്ഷം കോടി(155.60ശതമാനം)യിലേറെ രൂപയാണ്. 

table