കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആഘാതംനിലനിൽക്കുമ്പോൾതന്നെ എക്കാലത്തെയും ഉയരംകുറിച്ച് സൂചികകൾ കുതിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ മുന്നേറ്റത്തിനുശേഷം സെൻസെക്‌സ് 59,000വും നിഫ്റ്റി 17,600ഉം കടന്നിരിക്കുന്നു. 

റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ആവേശം, എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, ഉത്പാദനമേഖലയിൽ ഇടക്കിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ റാലിക്കുപിന്നിൽ. 

പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കെടുത്ത നടപടികൾ, പുതിയതായി വിപണിയിലെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകർ, ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ അതിരുകടന്ന ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വിപണിയെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. 2020 മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽനിന്ന് 150ശതമാനത്തിലേറെയാണ് മുന്നേറ്റം. ചൈനക്കുപുറത്ത് നിർമാണമേഖലയിൽ മറ്റൊരു ലോകം തുറന്നിടുകയാണ് ഇന്ത്യ.

ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ മുതൽ ഓരോ പാദത്തിലും ശരാശരി ഒരുശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ച ജിഡിപിയിലുണ്ടാക്കാൻ ഈ റാലിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോഴും മുന്നേറ്റംതുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് വിപണിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. 

പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിയാത്തവിധം സൂചികകൾ കയറുപൊട്ടിച്ച് കുതിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ ഇടിവ് സമ്പദ്ഘടനക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒരുവർഷക്കാലയളവിൽ നിഫ്റ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 22.2 മടങ്ങ് ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അഞ്ചുവർഷത്തെ ശരാശരിയായ 18.5ന് മുകളിലുമാണെന്നുമോർക്കണം. വികസ്വര വിപണികളിലെ എംഎസ് സിഐ സൂചികയിലെ വ്യാപാരമാകട്ടെ 12.7 മടങ്ങുംമാത്രമാണ്.

നിഫ്റ്റിയുടെ ചരിത്രംവിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ഓരോ പിൻവാങ്ങലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പാദത്തിലെ ജിഡിപിയിൽ 1.4ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ബ്ലൂംബർഗിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ അങ്കുർ ശുക്ലയുടെ നിരീക്ഷണം.