ന്യൂഡല്‍ഹി: നികുതി ഘടനയില്‍ വന്‍മാറ്റം വരുത്തി രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ ബജറ്റ്. കമ്പനികള്‍ക്കും പുതിയ സംരഭകര്‍ക്കും ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ്.

  • അഞ്ച് കോടിവരെ വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് ഓഡിറ്റിങ്ങ് വേണ്ട
  • കോര്‍പ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ നികുതി 30%ത്തില്‍ നിന്ന് 22% ആയി കുറച്ചു. 
  • നിലവിലുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് 22 ശതമാനം കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതി
  • പുതിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് 15 ശതമാനം കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതി
  • വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ആഭ്യന്തര കമ്പനികള്‍ക്ക് കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതിയില്‍ ഇളവ്‌
  • ഡിവിഡന്റ് വിതരണ നികുതി ഒഴിവാക്കി

Content Highlight: Budget 2020: Corporate tax reduction