ന്യൂഡല്‍ഹി: യഥാസമയം ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇനി 10,000 രൂപവരെ പിഴയടയ്‌ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. 

ഐടി ആക്ടിലെ പുതിയ സെക്ഷനായ 234എഫ് പ്രകാരമാണ് പിഴ ഈടാക്കുക. 2018-19 അസസ്‌മെന്റ് വര്‍ഷം മുതലാണ് ഇത് ബാധകമാകുക. 

രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് പിഴ തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട തിയതി കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബര്‍ 31നുള്ളില്‍ റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയാല്‍ 5,000 രൂപയാണ് പിഴയായി നല്‍കേണ്ടിവരിക. ഈ തിയതികഴിഞ്ഞാല്‍ 10,000 രൂപയാകും പിഴ ഈടാക്കുക. 

വാര്‍ഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നികുതി ദായകരില്‍നിന്ന് ആയിരം രൂപയില്‍ കൂടാത്ത തുകയാകും പിഴയായി ഈടാക്കുക. 

2018 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതലാകും ഈ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക.