സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് വര്‍ധിപ്പിച്ചു ഭൂമിയുടെ ന്യായവില 10 ശതമാനംകൂട്ടി കെട്ടിട നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചു; 30ശതമനത്തില്‍ അധികംകൂടാതെ നോക്കും മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്കും കാറുകള്‍ക്കും രണ്ടുശതമാനം നികുതി വര്‍ധന 25 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നല്‍കുന്ന 1000 ഭക്ഷണശാലകള്‍ തുടങ്ങും 2020 നവംബര്‍മുതല്‍ സിഎഫ്എല്‍ ബള്‍ബുകളുടെ വില്പന നിരോധിക്കും എല്ലാ ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകളും 100 രൂപകൂട്ടി
ഊബര്‍ മാതൃകയില്‍ പഴം-പച്ചക്കറി വിതരണത്തിന് പദ്ധതി നഗരങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് 1945 കോടി എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ട്രോമാകെയര്‍ കേരള ബാങ്കില്‍ അനാവശ്യ ചാര്‍ജുകള്‍ ഈടാക്കില്ല കുടുംബശ്രീക്ക് 600 കോടി പ്രവാസി ചിട്ടിക്കൊപ്പം പെന്‍ഷനും ഇന്‍ഷുറന്‍സും 500 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള വൈദ്യുതി പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങും നെല്‍കര്‍ഷകര്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റിയായി നല്‍കാന്‍ 40 കോടി പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് 90 കോടി