തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിപ്ലവം ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെഎസ്ഇബിയുടെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതി ശൃംഖലയ്ക്ക് സമാന്തരമായി സൃഷ് ടിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബര്‍ പാത വഴി എല്ലാവര്‍ക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ശൃംഖല 18 മാസത്തിനുള്ളില്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി 1000 കോടി രൂപ മൂലധനം കിഫ്ബി വഴി സമാഹരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ പാവപ്പെട്ട 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

 

 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം പൗരാവകാശമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നു
 • ടെക്‌നോളജി ഇന്നവേഷന്‍ സെന്ററിന് 10 കോടി
 • യുവജന സംരംഭകത്വവികസനപരിപാടിക്ക് 70 കോടി
 • കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷന് 100 കോടി
 • ഐടി ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ നിര്‍മ്മാണ ഹബ്ബായി കേരളത്തെ ഉയര്‍ത്താന്‍ 12 പാര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും
 • സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടപാടുകളും ഈ വര്‍ഷം ഐടി അധിഷ്ടിതമാക്കും. 
 • കെഎസ്ഇബിയുടെ വൈദ്യുതി ശൃഖലയിലൂടെ ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനായി 1300 കോടി വകയിരുത്തി. 
 • കെ ഫോണ്‍ എന്ന് പേരിട്ട ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലായിടത്തും ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കും. 
 • ഇരുപത് ലക്ഷം ദരിദ്രകുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സൗജന്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കും. 
 • ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം പൗരാവകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി ഇതിലൂടെ കേരളം മാറുമെന്നും തോമസ് ഐസക്. 
 • ഇ-സേവനങ്ങള്‍ സാര്‍വത്രികമാക്കാനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സൗജന്യവൈഫൈയും ലഭ്യമാക്കും.