ന്യൂഡല്‍ഹി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചേക്കും.

നവംബര്‍ 23ന് ചെരുന്ന എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് യോഗം ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കും. 2017-18 വര്‍ഷം 8.5 പലിശ നിരക്കാണ് പരിഗണിച്ചേക്കുക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 8.65 ശതമാനമായിരുന്നു പലിശ. ഇതിനുമുന്‍വര്‍ഷമാകട്ടെ 8.8 ശതമാനമാനവുമായിരുന്നു.

പിഎഫിലെത്തുന്ന തുകയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സര്‍ക്കാര്‍ സെക്യൂരിറ്റികളിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റികളുടെ പലിശ നിരക്കില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായതിനാലാണ് ഇപിഎഫ്ഒയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. 

ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ വിഹിതം യൂണിറ്റുകളായി വരിക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യോഗം ചര്‍ച്ചചെയ്യും. മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് യൂണിറ്റിന് സമാനമായ രീതിയിലായിരിക്കും യൂണിറ്റ് നല്‍കുക. 

പിഎഫ് തുക പിന്‍വലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ യൂണിറ്റുകളും പണമാക്കിമാറ്റാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ(ഇടിഎഫ്)നേട്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിലെ നേട്ടസാധ്യത. ഡെറ്റ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ തുകയും പലിശയും ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കു. 

ഈ വര്‍ഷം 15 ശതമാനംതുകയാണ് ഇപിഎഫ്ഒ ഇടിഎഫ് വഴി ഓഹരി വിപണിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്.