2020-21 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അവസാനഘട്ട ഗോൾഡ് ബോണ്ടിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. 4,662 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ 50 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. മാർച്ച് അഞ്ചുവരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുള്ളത്. 

എട്ടുവർഷമാണ് ഗോൾഡ് ബോണ്ടിന്റെ കാലാവധി. സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യവർധനയ്‌ക്കൊപ്പം 2.5ശതമാനം വാർഷിക പലിശയും പദ്ധതിയിൽ ലഭിക്കും. ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ പലിശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വരവുവെയ്ക്കും. സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുവഴി ഇടപാട് നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ എപ്പോൾവേണമെങ്കിലും ബോണ്ട് പണമാ്ക്കാൻ കഴിയും. 

ഉയർന്ന നിലാവരത്തിൽനിന്ന് തിരുത്തലുണ്ടായതിനാൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ യോജിച്ച സമയമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബോണ്ട് ആദായവും ഡോളറിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടവും സമ്പദ്ഘടനകളുടെ തിരിച്ചുവരവും ഹ്രസ്വ-ഇടത്തരം കാലഘട്ടത്തേയ്ക്ക് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 

ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍

ആരാണ് ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത്?
സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ട് പുറത്തിക്കുന്നത്.

എവിടെനിന്ന് വാങ്ങാം?
ചെറുകിട നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ബാങ്കുകളില്‍നിന്നോ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍നിന്നോ ബോണ്ട് വാങ്ങാം. സ്‌റ്റോക്ക് ഹോള്‍ഡിങ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് എന്നിവവഴിയും ബോണ്ടില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താം.

ആര്‍ക്കൊക്കെ വാങ്ങാം?
വ്യക്തികള്‍ക്കും ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കും ചാരിറ്റബിള്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷനുകള്‍ക്കും സ്വര്‍ണ ബോണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം.

മിനിമം നിക്ഷേപം
ഒരു ഗ്രാമിന് തുല്യമായതുകയുടെ യൂണിറ്റുകളായാണ് ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ട് പുറത്തിറക്കുക. മിനിമം ഒരു യൂണിറ്റായും നിക്ഷേപം നടത്താം.

പരമാവധി നിക്ഷേപം
വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പരമാവധി നാലുകിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായ ബോണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം. ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കും മറ്റും പരിധി 20 കിലോഗ്രാമാണ്. 

ബോണ്ടിന്റെ കാലാവധി
എട്ടുവര്‍ഷമാണ് ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടിന്റെ കാലാവധി. അഞ്ച് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ ബോണ്ട് പണമാക്കാം. കാലാവധിയെത്തുമ്പോള്‍ ബോണ്ടിന് അപ്പോഴുള്ള സ്വര്‍ണവില ലഭിക്കും.

ഇഷ്യു വില
ഇന്ത്യ ബുള്ള്യന്‍ ആന്‍ഡ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ മൂന്നുദിവസത്തെ വിലയുടെ ശരാശരിയെടുത്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ബോണ്ടിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. 99.9 ശതമാനം പ്യൂരിറ്റിയുള്ള ഗോള്‍ഡിന്റെ വിലയാണ് ഇതിനായി പരിഗണിക്കുക. ഓണ്‍ലൈനായി പണമടച്ചാണ് ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ യൂണിറ്റിന്റെ വിലയില്‍ 50 രൂപ കുറവുണ്ടാകും. 

8 പലിശ നിരക്ക്
2.5ശതമാനമാണ് ബോണ്ടിന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ. വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടുതവണയായി പലിശ ലഭിക്കും. 

9 ആദായനികുതി ആനുകൂല്യം
ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് ആദായ നികുതി ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ യൂണിറ്റ് തിരിച്ചുകൊടുത്ത് പണമാക്കുമ്പോഴുള്ള മൂലധന നേട്ടത്തിന് നികുതി ബാധ്യതയില്ല. 

10 ആവശ്യമായ രേഖകള്‍
കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചെങ്കില്‍മാത്രമെ ഗോള്‍ഡ് ബോണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിയൂ. വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി അല്ലെങ്കില്‍ ആധാര്‍, പാന്‍ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ്.