പ്രമുഖ ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സിയില്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീരഞ്ജിനി(44) സ്വന്തമായൊരു സംരംഭം മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് രാജിവെച്ചിറങ്ങിയത്. 

ശ്രീരഞ്ജിനി(44)

അഞ്ചുവര്‍ഷമാണ് ശ്രീരഞ്ജിനിയുടെ മനസിലുള്ളത്. വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം പൂട്ടി പുതിയൊരു ജോലി തേടണം-അതായിരുന്നു മനസില്‍.

സ്വന്തമായുള്ളത്
ബാങ്കില്‍ 50 ലക്ഷം(പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നതുക ഉള്‍പ്പടെ)
25 ലക്ഷം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടില്‍
സ്വന്തം വീട്

ചെലവ്
പ്രതിമാസം 50,000 രൂപ

വേണ്ടത്:
►സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് 40 ലക്ഷം
►അടുത്ത അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുവേണ്ട ജീവിത ചെലവ്
►റിട്ടയര്‍മെന്റ് ജീവിതത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം.

ചെയ്യേണ്ടത്:

എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ട്:
ആറുമാസത്തെ ചെലവിനുള്ളതുക അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം. പ്രതിമാസം 50,000 രൂപവീതം ആറുമാസത്തേയ്ക്ക് 3 ലക്ഷംമാണ് കരുതേണ്ടത്. സ്വീപ്പ് ഇന്‍ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ തുകസൂക്ഷിക്കാം.

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ഇപ്പോള്‍ ആരോഗ്യവതിയാണെങ്കിലും ശ്രീരഞ്ജിനിയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. ഭാവിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് അത് താങ്ങാവും. ഇതിനായി വാര്‍ഷിക പ്രീമിയം 8000 രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. 

ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
ശ്രീരഞ്ജിനി അവിവാഹിതയായതിനാലും നിലവില്‍ ആരും ആശ്രിതരായി ഇല്ലാത്തതിനാലും ലൈഫ് കവര്‍ ആവശ്യമില്ല.

നിക്ഷേപം
പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നതുക ഉള്‍പ്പടെ ശ്രീരഞ്ജിനിയുടെ കൈവശം 75 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിനും എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ടിനുമായി നീക്കിവെച്ച തുകയ്ക്കുശേഷം 32 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ബാക്കിയുണ്ടാകുക. 

ഇതില്‍നിന്ന് 28.5 ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ഷോട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലായി നിക്ഷേപിക്കാം. ആദായ നികുതി കിഴിച്ച് എട്ടുശതമാനം വാര്‍ഷിക ആദായം ഇതില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിത്‌ഡ്രോവല്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം പ്രതിമാസം ജീവിത ചെലവിനുള്ള തുക പിന്‍വലിക്കാം. അടുത്ത അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ജീവിത ചെലവിനുള്ള തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഷോട്ട്‌ടേം ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അറുശതമാനം പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകൂടി ചേര്‍ത്താണ് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. രണ്ട് മള്‍ട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകളില്‍ എസ്‌ഐപിയായി ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷ്യത്തോട നിക്ഷേപിക്കണം. ശ്രീരഞ്ജിനിക്ക് 60 വയസ്സാകുമ്പോള്‍ ഈതുക 12 ശതമാനം വാര്‍ഷി നേട്ടപ്രകാരം 21 ലക്ഷം ആയിട്ടുണ്ടാകും. റിട്ടയര്‍മെന്റ് കാല ജീവിതത്തിന് ഈ തുക അപര്യാപ്തമായതിനാല്‍ മറ്റുവഴികള്‍ അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും.

മാര്‍ഗം 1
സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പില്‍നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ തുക നിക്ഷേപത്തിനായി നീക്കിവെയ്ക്കുക. 

മാര്‍ഗം 2

ജീവിത ചെലവ് 40,000 രൂപയിലേയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍, അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ജീവിത ചെലവിനായി 25.5 ലക്ഷം രൂപമാത്രം ഷോട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നീക്കിവെച്ചാല്‍ മതിയാകും. അപ്പോള്‍ 6.5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപത്തിനായി നീക്കിവെയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. ശ്രീരഞ്ജിനിക്ക് 60വയസ്സാകുമ്പോള്‍ 40 ലക്ഷം രൂപയായി അത് വളര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകും. 

feedbacks to:
antonycdavis@gmail.com

റിട്ടയര്‍മെന്റ് കാല ജീവിതത്തിനുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ഈ തുകയും മതിയാകാതെവരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് വരുമാനത്തില്‍നിന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ ജോലിയില്‍നിന്നോ കൂടുതല്‍ തുക റിട്ടയര്‍മെന്റ് കാല ജീവിതത്തിനായി നീക്കിവെയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.