പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയുള്ള ഹൈല്‍ത്ത് പോളിസി 'ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി' അവതരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ടേം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മേഖലയിലും സമാനമായ പരിഷ്‌കരണത്തിന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത നിബന്ധനകളും വ്യസ്ഥകളുമുള്ള നിരവധി ടേം ലൈഫ് പോളിസികളാണ് നിലവില്‍ വിവിധ കമ്പനികള്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമൂലം പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഐആര്‍ഡിഎഐയുടെ ലക്ഷ്യം. 

സരള്‍ ജീവന്‍ ഭീമ-എന്ന പൊതുവായ പേരിലായിരിക്കും ടേം പോളിസി വിപണിയിലെത്തുക. ഡിസംബര്‍ 31നകം പോളിസി വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അതോറിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2021 ജനുവരി ഒന്നുമുതലാകും പോളിസി നിലവില്‍വരിക.

നിലവില്‍ ടേം പ്ലാനെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാന തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനമാണ്. മൂന്നുലക്ഷത്തിനോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനോ മുകളില്‍ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്കാണ് മിക്കവാറും കമ്പനികള്‍ ടേം പ്ലാന്‍ നല്‍കിവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തെ 98ശതമാനംപേര്‍ക്കും പോളിസിയെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ പുതിയ പോളിസി വരുമ്പോള്‍ ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാര്‍ക്കും ഇതോടെ ടേം പ്ലാനെടുക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

നിലവില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സും നിക്ഷേപവും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തിയുള്ള പോളിസികളാണ് കമ്പനികള്‍ കൂടുതലായും വിറ്റഴിക്കുന്നത്. അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ തുകയുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സാഹയരകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. 

സവിശേഷതകള്‍ അറിയാം:

  • വ്യക്തിഗത ടേം പോളിസിയാണിത്. പോളിസി കാലയളവില്‍ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത വ്യക്തി മരിച്ചാല്‍ നോമിനിക്ക് ഒറ്റത്തവണയായി പരിരക്ഷാതുക ലഭിക്കും.
  • ആത്മഹത്യയെ മാത്രമെ പരിരക്ഷയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ. അപകടമരണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയ്ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ക്ലയിം ലഭിക്കും. 
  • 18നും 65നും ഇടയക്ക് പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് പോളിസിയില്‍ ചേരാം. കാലാവധി 5 വര്‍ഷം മുതല്‍ 40 വര്‍ഷംവരെയായിരിക്കും.
  • 70 വയസ്സുവരെ പരിരക്ഷ.
  • 5 ലക്ഷം മുതല്‍ 25 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള പരിരക്ഷ കമ്പനികള്‍ ഉറപ്പാക്കണം. വ്യവസ്ഥകളില്‍മാറ്റംവരുത്താതെ അതില്‍കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷയും കമ്പനികള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനംചെയ്യാം. 
  • പ്രീമിയം അടയ്ക്കാന്‍ മൂന്നുതരത്തില്‍ അനുവദിക്കും. നിശ്ചിത ഇടവേളകില്‍ അടയ്ക്കുന്നതിനുപുറമെ, ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയവും അനുവദിക്കും. അഞ്ച് അല്ലെങ്കില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രീമിയവും ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കാം. 
  • കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ പോളിസി ഉടമയക്ക് തുകയൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ടേം പ്ലാനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
  • പോളിസിയില്‍ ചേര്‍ന്നതിനുശേഷം 45 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിനുള്ളില്‍ അപകടമരണത്തിന് മാത്രമാണ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക. 
  • അപകട ആനുകൂല്യത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരമായി അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചാല്‍ നല്‍കുന്ന റൈഡറും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

Insurance companies to offer a standard term life policy, 'Saral Jeevan Bima'