ദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് രണ്ടുദിവസംമാത്രം. അതിനുള്ളില്‍ റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ പിഴ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിയമനടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും.

ശമ്പള വരുമാനക്കാരായ നികുതി ദായകര്‍ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ 10,000 രൂപയാണ് പിഴനല്‍കേണ്ടിവരിക. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയ്ക്കുതാഴെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് 1000 രൂപയാണ് പിഴ. 

മൂലധനനഷ്ടം, വസ്തുവില്‍നിന്നുള്ള ആദായനഷ്ടം തുടങ്ങിയവ അടുത്തവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുകൂടി പരിഗണിക്കണമെങ്കില്‍ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ റിട്ടേണ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. 

ഡിസംബര്‍ 28വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 4.37 കോടി പേരാണ് ഇതിനകം റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുദിവസംമുമ്പാകട്ടെ 4.23 കോടി പേരും. അവസാന ദിവസത്തേയ്ക്ക് നീട്ടിവെയ്ക്കാതെ എത്രയുംവേഗം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാനാണ് ഐടി വകുപ്പ് നിര്‍ദേശം.

റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ വ്യക്തികളായ നികുതിദായകര്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 31വരെ സമയംഅനുവദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്നാണ് തിയതി നീട്ടിനല്‍കിയത്.