ന്യൂഡല്‍ഹി: നിക്ഷേപ പലിശയ്ക്കുപിന്നാലെ വായ്പ പലിശയും എസ്ബിഐ ഉയര്‍ത്തി. 

ഒരുവര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള, മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പ നിരക്ക് 7.95 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 8.15ശതമാനമായാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.

എംസിഎല്‍ആര്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് നിലവില്‍വന്നതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വായ്പ പലിശ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. 

എല്ലാ കാലാവധിയുള്ള വായ്പകള്‍ക്കും വര്‍ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് ബാധകമാകും. മറ്റുപലബാങ്കുകളും ഈയിടെ വായ്പ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.