ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിലെ കിട്ടാക്കടം കുറച്ച് മത്സരക്ഷമത നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പണംമുടക്കാന്‍ കിട്ടാക്കടം തടസമാകുന്നത് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനെയ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീവ്രശ്രമം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കിട്ടാക്കടത്തില്‍ കാര്യമായ വര്‍ധനവാണ് ഈവര്‍ഷവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2.67 ലക്ഷം കോടിയായി.

അടുത്ത നാലുവര്‍ഷത്തേക്ക് മൂലധന നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാബാങ്കുകള്‍ക്ക് 1.8 ലക്ഷം കോടിരൂപ വേണമെന്നാണ് കണക്ക്. ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇത് നല്‍കി മത്സരശേഷി ഉയര്‍ത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സാമ്പത്തികകുതിപ്പിന് വേഗംപകരുന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്തില്‍  ഇന്ദ്രധനുഷ് പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മത്സരക്ഷമത ഉയര്‍ത്തി പദ്ധതിനടത്തിപ്പുകള്‍ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.  

ഇന്ദ്രധനുഷ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതില്‍ 70,000 കോടിരൂപ ബജറ്റ് വിഹിതമായി നീക്കിവെക്കും. ആദ്യരണ്ട് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ 25,000 കോടിവീതവും പിന്നീടുള്ള രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 10,000 കോടിവീതവുമാണ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നല്‍കുക. ആദ്യഘട്ടമായി 20,000 കോടിരൂപ ഈയിനത്തില്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നാലുവര്‍ഷംകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനവികസനമേഖലയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പണമൊഴുക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന 'ഇന്ദ്രധനുഷ്' പദ്ധതിയില്‍ ഈ ബാങ്കുകളുടെ മേലധികാരികളുടെ നിയമനരീതികളിലും വന്‍ അഴിച്ചുപണി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.