ഹുറുൺ പട്ടിക: മലയാളികളിൽ മുന്നിൽ യൂസഫലി


ഇത്തവണത്തെ സമ്പന്ന പട്ടികയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശതകോടീശ്വരൻ ആമസോണിന്റെ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസാണ്.