Equity: Large Cap

Equity: Multi Cap

Equity: Mid Cap

Equity: Small Cap

Equity: Tax Planning

Hybrid: Equity Oriented

ഫണ്ടുകളുടെ റെഗുലര്‍ പ്ലാനിലെ നേട്ടമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ട് പ്ലാനില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഒരുശതമാനംവരെ കൂടുതല്‍ നേട്ടം ലഭിക്കും.
Return as on 2nd March 2018