മുംബൈ: ഐടിഐ മ്യൂചൽ ഫണ്ട് ഐടിഐ ഫാർമ ആന്റ് ഹെൽത്ത്കെയർ എൻഎഫ്ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ നവംബർ ഒന്നു വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക. 

ഫാർമ, ആരോഗ്യ സേവന മേഖലകളിലെ ഓഹരികളിലാകും ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുക.  അടിസ്ഥാന സൂചിക നിഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ആണ്. 5000 രൂപയാണ് ചുരുങ്ങിയ നിക്ഷേപം. 

പ്രദീപ് ഗോഖ്ലെയും രോഹൻ കോർഡെയും സംയുക്തമായായിരിക്കും ഫണ്ട് മാനേജർമാർ. 2021 ആഗസ്ററിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഐടിഐ ഫണ്ട് ഹൗസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആസ്തി 2000 കോടി രൂപയാണ്.