മുംബൈ: ഏപ്രില്‍-നവംബര്‍ കാലയളവില്‍ 500 കോടി രൂപയുടെ ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫുകള്‍ നിക്ഷേപകര്‍ വിറ്റൊഴിഞ്ഞതായി ആംഫി.

ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണ് നിക്ഷേപകരിലേറെപ്പേരും ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫ് വിറ്റൊഴിഞ്ഞത്. 

നാല് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളായി ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫില്‍നിന്ന് പണം ഒഴുകാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 775 കോടി രൂപയുടെ ഇടിഎഫാണ് നിക്ഷേപകര്‍ വിറ്റത്. 

2015-16 വര്‍ഷത്തിലാകട്ടെ 903 കോടി രൂപയും 2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍ 1,475 കോടി രൂപയും 2013-14 കാലയളവില്‍ 2,293 കോടി രൂപയും ഗോള്‍ഡ് ഇടിഎഫ് വിറ്റ് നിക്ഷേപകര്‍ സമാഹരിച്ചു.

അതേസമയം, ഓഹരി അധിഷ്ടിത പദ്ധതികളില്‍ 2017-18 വര്‍ഷം ആദ്യ എട്ടുമാസംകൊണ്ട് 1.16 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞമാസത്തെമാത്രം നിക്ഷേപം 20,000 കോടിയിലേറെവരും.