വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡില്‍നിന്ന് ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ട്ടണ് കടപ്പത്രങ്ങളുടെ പലിശയായി 103 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. 

ഈതുക നിക്ഷേകര്‍ക്ക് ഉടനെകൈമാറും. വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയയില്‍നിന്ന് പലിശ ലഭിക്കാതായതോടെ എഎംസി അതിന്റെ മൂല്യം പൂജ്യമാക്കി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. 

പുതിയ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോയായി നിക്ഷേപത്തിന് ആനുപാതികമായി യുണിറ്റുകളും അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രത്യേകം തരംതരിച്ച യൂണറ്റുകളുടെ മൂല്യം പൂജ്യത്തില്‍നിന്ന് ഒരുരൂപവരെ ഉയരും. ജൂണ്‍ 17ഓടുകൂടിയായിരിക്കും ഈ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണംകൈമാറുക. 

ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ അള്‍ട്ര ഷോര്‍ട്ട് ബോണ്ട് ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ലോ ഡ്യൂറേഷന്‍ ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഷോര്‍ട്ട് ടേം ഇന്‍കം പ്ലാന്‍, ഫ്രങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ക്രഡിറ്റ് റിസ്‌ക് ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഡൈനാമിക് ആക്യുറല്‍ ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍കം ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്നിവയാണ് വൊഡാഫോണ്‍ ഐഡയയില്‍ നിക്ഷേപംനടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

2000 കോടി രൂപയാണ് ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ടണ്‍ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

Franklin Templeton MF receives interest of Rs 103 crore from Vodafone Idea