ഹരി അധിഷ്ഠിത മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപവരവില്‍ മെയ്മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 95ശതമാനം ഇടിവ്. ഓഹരി വിപണി മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതോടെ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ലാഭമെടുത്തതാണിതിന് കാരണം. 

ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ 240 കോടി രൂപമാത്രമാണ് നിക്ഷേപമായെത്തിയത്. നാലുവര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരമാണിത്. മെയ് മാസത്തില്‍ 5,246 കോടി രൂപ നിക്ഷേപമായെത്തിയസ്ഥാനത്താണിത്. 

അതേസമയം, ഓഹരി അധിഷ്ഠിത ഫണ്ടുകളിലെ മൊത്തം ആസ്തി ജൂണില്‍ 6.89 ലക്ഷംകോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. മെയ് മാസത്തില്‍ ഇത് 6.31 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഓഹരി വിപണി മികച്ച ഉയരംകുറിച്ചതും എസ്‌ഐപിവഴിയുള്ള നിക്ഷപംതുടര്‍ന്നതുമാണ് മൊത്തം ആസ്തിയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാക്കിയത്. 

മെയ് മാസത്തില്‍ എസ്‌ഐപിയായി 8,123 കോടി രൂപയാണ് എത്തിയതെങ്കില്‍ ജൂണില്‍ 7,927 കോടിരൂപയായി കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഓഹരി അധിഷ്ഠിത ഫണ്ടുകളില്‍ മള്‍ട്ടിക്യാപ് വിഭാഗത്തിലാണ് കൂടതല്‍തുക പിന്‍വലിച്ചിട്ടുള്ളത്. 778 കോടി രൂപ. ലാര്‍ജ് ക്യാപിലാകട്ടെ 213 കോടി രൂപയും പുറത്തേയ്‌ക്കൊഴുകി. അതേസമയം, ടാക്‌സ് സേവിങ് ഫണ്ടുകളില്‍ 587 കോടിയും മിഡ്-സ്‌മോള്‍ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളില്‍ 290 കോടിയും നിക്ഷേപമായെത്തി. 

സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളില്‍ 2,862 കോടി രൂപയാണ് ജൂണിലെത്തിയ നിക്ഷേപം. ഇതോടെ ഈ ഫണ്ടുകള്‍ മൊത്തം കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന ആസ്തി 12.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. മെയ് മാസത്തില്‍ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളില്‍ 63,665 കോടി രൂപയായിരുന്നു നിക്ഷേപമായെത്തിയത്. 

സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് സമാനമായി ഹ്രസ്വകാലത്തേയ്ക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ല്വിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളില്‍നിന്നാണ് കാര്യമായി പണം പിന്‍വലിച്ചത്. 44,223 കോടി രൂപ. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദ്യപാദത്തിലെ അവസാനമായതിനാല്‍ മുന്‍കൂര്‍ നികുതി നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോര്‍പ്പറേറ്റുകളാണ് ഈ ഫണ്ടുകളില്‍നിന്ന് കാര്യമായി പണംപിന്‍വലിച്ചത്. 

ഫ്രാങ്ക്‌ളിന്‍ ടെംപിള്‍ടണ്‍ ആറ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മരവിപ്പിച്ചതിനെതുടര്‍ന്ന് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപവരവില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ട്രിപ്പിള്‍ എ-റേറ്റിങ് ഉള്ള കടപ്പത്രങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളില്‍ നിക്ഷേപം കൂടുതലായി എത്തിയതായും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

Net Inflows in MFs (Rs crore)
Fund category Jan 2020  Feb 2020  Mar 2020  Apr 2020  May 2020  Jun 2020
Multi cap 1722 1624 2268 1240 759 -778​
Large cap  1154 1607 2061 1691 1556 -213​
Large & Mid cap 692 811 859 346 704 88​
Mid cap 1798 1451 1233 497 280 37
Small cap 1073 1498 163 384 293 249
Source: AMFI