ന്യൂഡല്‍ഹി: 2028 ഓടെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് പഠനം. പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളായ ജപ്പാനെയും ജർമനിയെയും പിന്നിലാക്കി ഇന്ത്യ ലോക സമ്പദ്ഘടനയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നാണ് ആഗോള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ എച്ച്.എസ്.ബി.സി. യുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ. ഇപ്പോൾ ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 

2028 ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ഏഴു ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റേതായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ 2.3 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റേതാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന.

ജി.എസ്.ടി. നടപ്പാക്കിയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 7.1 ശതമാനം വളർച്ചാനിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം വളർച്ച കുറയും. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സുസ്ഥിരമാകുമെന്ന് എച്ച്.എസ്.ബി.സി. യുടെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ജനസംഖ്യക്കനുസൃതമായ, സ്ഥിരതയാർന്ന വളർച്ചയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത്. ജി.എസ്.ടി. നടപ്പാക്കിയതോടെ അനൗപചാരികമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിരവധി ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരികയോ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയോ വേണ്ടിവരും. ഒരുവശത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ  വർധിക്കുമ്പോൾ ഇ-കൊമേഴ്സ് പോലുള്ള പുതിയ മേഖലകൾ അടുത്ത ദശാബ്ദത്തിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.