ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ പോലുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സികൊണ്ട് ഇടപാട് നടത്തിയാല്‍ ഇനി പത്തുവര്‍ഷംവരെ ജയിലില്‍ കിടക്കാം.

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി ബില്‍ 2019-ലാണ് പത്തുവര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ ശിക്ഷ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 

ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി മൈന്‍ ചെയ്യുകയോ, രൂപപ്പെടുത്തുകയോ, കൈവശം സൂക്ഷിക്കുകയോ, കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ, വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്താലും ഈ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. 

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ജാമ്യംലഭിക്കാത്ത കുറ്റമായാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂട്ടം കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളില്‍ ബിറ്റ്‌കോയിനാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തം.