താദ്യമായി വിപ്രോ മൂന്നുലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണിമൂല്യം മറികടന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏടി കമ്പനിയാണ് ഈ നേട്ടംകൈവരിക്കുന്നത്. 

വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ വിപ്രോയുടെ ഓഹരി വില 550 രൂപയിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നതോടെയാണ് വിപണി മൂല്യം 3.01 ലക്ഷം കോടി രൂപയായത്. 

ടിസിഎസ്, ഇൻഫോസിസ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഇതിനുമുമ്പ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി വിപണിമൂല്യം പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. വിപണിമൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ 14-ാമത്തെ കമ്പനിയായി ഇതോടെ വിപ്രോ.

14.05 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണിമൂല്യമുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഒന്നാമത്. ടിസിഎസിന്റെ മൂല്യം 11.58 ലക്ഷം കോടിയും എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റേത് 8.33 ലക്ഷം കോടിയുമാണ്. ഈ കമ്പനികൾക്കാണ് രണ്ടുംമൂന്നും സ്ഥാനം. 

തിയറി ഡിലോപാർട്ട് കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും എംഡിയുമായതോടെയാണ് വിപ്രോയുടെ ഓഹരി വില കുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.