മുംബൈ: വിലയിരുത്തലുകള്‍ മറികടുന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ ജൂണ്‍ പാദത്തില്‍ 4,189.3 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടി. മുന്‍വര്‍ഷത്ത അപേക്ഷിച്ച് 81ശതമാനമാണ് വര്‍ധന. 

പലിശവരുമാനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവാണ് മികച്ച ആദായം നേടാന്‍ ബാങ്കിനെ സാഹായിച്ചത്. പലിശ വരുമാത്തില്‍മാത്രം 26,641.5 കോടി രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ബാങ്ക് നേടിയത്. 

നിക്ഷേപം 16ശതമാനമുയര്‍ന്ന് 34.19 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 15 അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിശകലനം മുന്‍നിര്‍ത്തി ബ്ലൂംബര്‍ഗ് 3,375 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.