സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. ശനിയാഴ്ച പവന്റെ വില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 36,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,500 രൂപയിലുമെത്തി. 36,200 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില. 

ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രകടമായത്. യുഎസ് ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതാണ് സ്വർണവിലയെ ബാധിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അനിശ്ചിതത്വംതുടരുന്നതിനാൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകനാണ് സാധ്യത. 

സ്വർണവില ഉയരുമോ? വിലയിരുത്തൽ അറിയാം.