ബാങ്ക് മേധാവികളിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം ഏറ്റവുമധികം ശമ്പളം പറ്റിയത് എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആദിത്യ പുരി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടി 38 ശതമാനം വർധിച്ച് 2019-20 സാമ്പത്തികവർഷം 18.92 കോടി രൂപയായി. അതായത്, ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടിയിലേറെ രൂപ.

ഇതിന് പുറമെ, സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കിട്ടിയ ഓഹരികളുടെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ 161.56 കോടി രൂപയും നേടി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ആസ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കായി എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്കിനെ വളർത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. 70 വയസ്സ് തികയുന്നതിനെ തുടർന്ന്, വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയും.

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ. ബാങ്കിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സന്ദീപ് ബക്ഷിക്ക് കഴിഞ്ഞവർഷം കിട്ടിയ പ്രതിഫലം 6.31 കോടി രൂപയാണ്.