മൂന്ന് പുതിയ സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പണവായ്പാവലോകന സമിതിയുടെ യോഗത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമായി. ഒക്ടോബര്‍ ഒമ്പതിനാണ് യോഗം അവസാനിക്കുക. 

സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയാകും നിരക്കു കുറയ്ക്കുന്നകാര്യത്തില്‍ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കുക. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളെയാകും പ്രധാനമായും കണക്കിലെടുക്കുക. കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരന്നുതിനാല്‍ വിതരണ ശൃംഖലകള്‍ തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാല്‍ പണപ്പെരുപ്പം ഉയര്‍ന്ന നിലായിലാണ്. 

വിപണിയില്‍ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ ഇതുവരെയെടുത്ത നടപടികള്‍ ഏറെക്കുറെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

പണപ്പെരുപ്പം ആറ് ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ തുടരുന്നതിനാല്‍ നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്താനുള്ള സാധ്യതകുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വിലക്കയറ്റം 4ശതമാനത്തിലെയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയെന്നതാണ് ആര്‍ബിഐയുടെ ലക്ഷ്യം.