മൊത്തവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് അഞ്ച് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തി. സെപ്റ്റംബറിലെ 10.66ശതമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ 12.54ശതമാനമായാണ് ഉയർന്നത്. 

ഇന്ധനം ഉത്പന്നം എന്നിവയിലെ വില വർധനവാണ് സൂചിക ഉയരാൻകാരണം. ഇതോടെ ഏഴാമത്തെ മാസമാണ് സൂചിക ഇരട്ടയക്കത്തിൽ തുടരുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിൽ 1.31ശതമാനമായിരുന്നു മൊത്തവില സൂചിക. മിനറൽ ഓയിൽ, ലോഹം, ഭക്ഷ്യവസ്തു, അസംസ്‌കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിലയിൽ ഒരുവർഷത്തിനിടെ വൻവർധനവാണുണ്ടായത്. 

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിൽ നേരിയതോതിൽ ഉയർന്ന് 4.48ശതമാനമായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ 4.35ശതമാനമായിരുന്നു.