കൊച്ചി: നാട്ടിലേക്ക് പ്രവാസികൾ അയയ്ക്കുന്ന പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഈ വർഷവും ഒന്നാമത്. ലോക ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രവാസികൾ ഈ വർഷം 8,700 കോടി ഡോളറാണ് ഇവിടേക്ക് അയച്ചത്.

ചൈന, മെക്‌സിക്കോ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഈജിപ്ത് എന്നിവയാണ് പ്രവാസി പണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക്‌ തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 2020-ൽ 8,300 കോടി ഡോളർ പ്രവാസി പണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയത്.

യു.എസിൽനിന്നാണ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി പണമെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവാസി പണമൊഴുക്കിൽ 20 ശതമാനത്തിലധികവും യു. എസിൽനിന്നാണെന്നും ലോക ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2022-ഓടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവാസി പണമൊഴുക്ക് മൂന്നു ശതമാനം ഉയർന്ന് 8,960 കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.