2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പലിശ അംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ വരവുവെച്ചതായി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ അറിച്ചു. 

അക്കൗണ്ടില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് 8.5ശതമാനം പലിശയാണ് ലഭിക്കുക. 22.55 കോടി അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പലിശ വരവുവെച്ചതായി ഇപിഎഫ്ഒ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 8.50ശതമാനം പലിശ നല്‍കാനുള്ള ഇപിഎഫ്ഒയുടെ ശുപാര്‍ശക്ക് നവംബറിലാണ് ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. 

അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് പലിശ ലഭിച്ചതായി വരിക്കാര്‍ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം. ഉമാങ് ആപ്പ്, ഇപിഎഫ്ഒ മെമ്പര്‍ ഇ-സേവ ഓണ്‍ലൈന്‍, എസ്എംഎസ്, മിസ്ഡ് കോള്‍ എന്നിവ വഴി ബാലന്‍സ് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയും. 

നിലവില്‍ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതികളേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന പലിശയാണ് ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപത്തിന് നല്‍കുന്നത്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിന് അഞ്ചുശതമാനവും സ്‌മോള്‍ സേവിങ്‌സ് സ്‌കീമുകളില്‍ ശരാശരി ഏഴുശതമാനവുമാണ് നിലവില്‍ പലിശ.