പൊന്നാനി : തീവ്ര കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ പൊന്നാനിയിൽ മിതവിലയിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ രണ്ടാമത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനുകൂടി തുടക്കമായി.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരണവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ, കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊന്നാനി നഗരസഭയിലെ തീരദേശ വാർഡുകളിലാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആരംഭിച്ചതുവഴി മറ്റു വാർഡുകളിലും നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മിതമായ വിലയ്ക്ക് വീടിനടുത്ത് ലഭ്യമാകും. പി.പി.ഇ. കിറ്റ് അടക്കമുള്ള ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോടുംകൂടിയാണ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വിപണനം നടത്തുന്നത്. സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഫ്ലാഗ്‌ഓഫ് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ സി.പി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി നിർവഹിച്ചു.