അയിലക്കാട് : അയ്യപ്പൻകാവ് ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റിയുടെ പൊതുയോഗം ശനിയാഴ്‌ച 6.30-ന് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കും.