Literature

മെയ് 10 കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ജന്മദിനം..

10 May, 2023

കാലമില്ലാതാകുന്നു ദേശമില്ലാതാകുന്നു കവിതേ നീയെത്തുമ്പോള്‍ ഞാനുമില്ലാതാകുന്നു...

എനിക്കുണ്ടൊരു ലോകം നിനക്കുണ്ടൊരു ലോകം നമുക്കില്ലൊരു ലോകം...

കപടലോകത്തിലെന്നുടെ കാപട്യം സകലരും കാണ്മതാണെന്‍ പരാജയം...

പിന്നോട്ടു മാത്രം മടങ്ങുന്ന കാലുകൊണ്ടല്ലയോ മുന്നോട്ടു പായുന്നിതാളുകള്‍...

എത്രമേലകലാം ഇനിയടുക്കാനിടമില്ലെന്നതുവരെ എത്രമേലടുക്കാം ഇനിയകലാനിടമില്ലെന്നതുവരെ...

ഉണര്‍ന്നിരിക്കുമ്പോളുദാസീനമായി- ട്ടൊരു നിമിഷവും കളയരുതൊരാളും...

ശ്വാസമാവശ്യം ആശ്വാസമാവശ്യം വിശ്വാസമത്യാവശ്യം...

ശ്വാസം ഒന്ന്... വിശ്വാസം പലത്...


Explore More

NEXT STORY

പോളണ്ട്‌ - സൗദി അറേബ്യ മത്സരക്കാഴ്‌ചകൾ


Swipe-up to View