തിരുവമ്പാടി : കറ്റിയാട് ജങ്ഷനിൽനിന്ന് കൃഷിഭവനിലേക്കുള്ള റോഡ് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും ചെളിനിറഞ്ഞനിലയിൽ. കറ്റിയാട് നിവാസികളും കൃഷിഭവനിലേക്കും മറ്റുമെത്തുന്ന നാട്ടുകാരും ഇതുമൂലം ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ്.

പാൽ, പത്രം, ഉൾപ്പെടെ അവശ്യസർവീസുകളൊന്നും പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കൃഷിഭവനുപുറമേ സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രിയും ഹോമിയോ ആശുപത്രിയും ഈ റോഡിലാണ്. കറ്റിയാട് ജങ്ഷനിൽ വാഹനമിറങ്ങി നടന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇവിടേക്കെത്തുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾപോലും ഓടിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

അഗസ്ത്യൻമുഴി-കൈതപ്പൊയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തിമൂലമാണ് ഈ വർഷവും റോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ ചെളി നിറഞ്ഞത്. അവിടെനിന്ന് മാറ്റുന്ന മണ്ണും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഈ റോഡരികിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്. നിർദിഷ്ട കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയിലേക്കുള്ള റോഡെന്നനിലയ്ക്ക് രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് റോഡ് വീതികൂട്ടിയത്. നിലവിലുള്ള ടാറിട്ട റോഡ് പൊളിച്ചാണ് വീതികൂട്ടൽ നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇതിനിടിലാണ് കൈതപ്പൊയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തിയും തുടങ്ങിയത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമേ അമ്പതോളം വീടുകളും ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്.