കോഴിക്കോട് : മെഡിക്കൽകോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു ഡോക്ടർമാരടക്കം നാല് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ത്രിതല കാൻസർ സെന്ററിലെ രണ്ടുഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്‌സിനും ഫാർമസിസ്റ്റുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ത്രിതല കാൻസർ സെന്ററിലെ നാല് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പോസിറ്റീവായതോടെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താത്‌കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ തുടർ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.