കോഴിക്കോട് : കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും മാരക രോഗങ്ങളുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കരുതൽ കെയർ സെന്ററുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജില്ലയിൽ മരിച്ചവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക കർമപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്.

ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിലും ഒരു കരുതൽ കെയർ സെന്റർ ഒരുക്കും. ഏറ്റവും കൂടിയ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തിയായിരിക്കും ഇവ സജ്ജമാക്കുക. പ്രത്യേകം മെഡിക്കൽ ടീമിനെയും പാലിയേറ്റിവ് വൊളന്റിയർമാരെയും ഇവിടേക്ക് നിയോഗിക്കും.

വീടുകളിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ തുടരാം. രോഗം ഇവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധപുലർത്തണം. അവശ്യഘട്ടത്തിൽ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകും.

ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും മാരക രോഗമുള്ളവരുടെയും കണക്കെടുപ്പ് വാർഡ്‌തല ആർ.ആർ.ടി.കൾ മുഖേന നടത്തും. ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കും. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളും വാർഡുതല ജാഗ്രതാസമിതികളും അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ്. സാംബശിവറാവു നിർദേശിച്ചു.

മറ്റ് ജില്ലകളിൽനിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ചരക്കുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾ തയ്യാറാക്കും. കൊടുവള്ളി, വടകര, കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുക. അതത് പ്രദേശത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക.