കാക്കൂർ: വ്യാജ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഏജൻറിൽ നിന്ന് പണം തട്ടി. ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ കാക്കൂരിലെ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് കബളിപ്പിക്കച്ചെട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 26-ന് നറുക്കെടുത്ത വിൻവിൻ ലോട്ടറിയുടെ 6376 നമ്പർ ടിക്കറ്റിന്റെ കളർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കാണിച്ചാണ് ഏജന്റിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത്.

ആയിരം രൂപ സമ്മാനാർഹമായ എട്ട് ടിക്കറ്റുകളിൽ നിന്നായി എണ്ണായിരം രൂപയിൽ 2000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റും ബാക്കി 6000 രൂപയും കൈപ്പറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ ടിക്കറ്റുകൾ മൊത്തവിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യാജടിക്കറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ വന്ന വ്യക്തിക്ക് 45 വയസ്സ് പ്രായം മതിക്കുമെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് കൈമാറിയ സ്ഥലത്തെ നന്മണ്ട പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലെ സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ആളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായില്ല. ബാലുശ്ശേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.