കോഴിക്കോട് : അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താൻ ആവിഷ്കരിച്ച ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അനർഹർ ഉൾപ്പെടരുതെന്നും അർഹരായവർ വിട്ടുപോകരുതെന്നും കളക്ടർ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ആശ്രയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിങ്ങൽ സർഗാലയ രവിവർമ ഹാളിൽ നടന്ന തദ്ദേശ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഏകദിന പരിശീലനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയാണിതെന്നും പതിന്നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ശശി പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ശശി മുഖ്യാതിഥിയായി. പി.ജി. പ്രമോദ് കുമാർ, പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, രഘുനാഥ് കെ.കെ, സി.എം. സുധ, മനോജൻ കൊയപ്ര, ടി.ടി. അശോകൻ, പി.എ. യു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സിജു തോമസ് ക്ലാസെടുത്തു.