കോഴിക്കോട് : മൈക്കാവ് സെയ്ന്റ് മേരീസ് ജ്ഞാനോദയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിൽ ഔഷധോദ്യാനം നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങി. ഹരിത കേരളം മിഷൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ പി. പ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിവിധതരം ഔഷധസസ്യങ്ങൾ നൽകി. മികച്ചരീതിയിൽ ഔഷദോധ്യാനം ഒരുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും നൽകും. സ്കൂൾ ലോക്കൽ മാനേജർ ഫാ. അനീഷ് കവുങ്ങുംപിള്ളിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. റെജി കോലാനിക്കൽ, ജിന്റോ ജെയിംസ്, വിദ്യാർഥികളായ ആഗ്നസ് മരിയ പോൾ, എൽഹാൻ മാർക്ക് പോൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.