കോഴിക്കോട് : ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുന്നതായി ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രതിവാര ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പ്രകാരം ജില്ലയിൽ രോഗവ്യാപനം കുറയുന്ന പ്രവണതയാണുള്ളത്. മേയ് 9-ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 28.7 ശതമാനമായിരുന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 25.5 ആയി കുറഞ്ഞു. മാർച്ച് 14 മുതലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തിപ്രാപിച്ചത്. 4.47 ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രതിവാര ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസങ്ങളിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ കുറവുണ്ടായി. മേയ് 15-ന് 2966, മേയ് 16-ന് 2406, മേയ് 17-ന് 1492 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം.

ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച 20.06 ശതമാനവും തിങ്കളാഴ്ച 17.61 ശതമാനവുമായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ചില തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്.

ഒളവണ്ണ (45 ശതമാനം) തൂണേരി (44) കോട്ടൂർ (38), ചേളന്നൂർ (37) പഞ്ചായത്തുകളിലും രാമനാട്ടുകര (37) മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമാണ് രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ളത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ വീടുകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽനിന്ന് വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നതാണ് പല തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും രോഗ വ്യാപന തോത് കുറയാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജില്ലയിൽ 23 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രതിവാര ടി.പി.ആർ. 30 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരും. ആയഞ്ചേരി, ചങ്ങരോത്ത്, കായണ്ണ, തുറയൂർ, അരിക്കുളം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് താരതമ്യേന രോഗവ്യാപനം കുറവുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ 17 ശതമാനത്തിനും 21 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണ് പ്രതിവാര ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.