പയ്യോളി : ദേശീയ തപാൽ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഫിലാറ്റലി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും കെ. കേളപ്പന്റെ 50-ാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായും തപാൽ വകുപ്പ് കെ. കേളപ്പന്റെ ചിത്രമുള്ള പ്രത്യേക കവർ പുറത്തിറക്കി.

തുറയൂരിലെ കെ. കേളപ്പന്റെ തറവാടായ കൊയപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് റീജണൽ പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ജനറൽ ടി. നിർമ്മലദേവിയാണ് കവർ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി.കെ. ഗിരീഷ്, കെ. കേളപ്പന്റെ പൗത്രൻ നന്ദകുമാർ മൂടാടി എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി.

കെ. കേളപ്പന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത മൈസ്റ്റാമ്പും പുറത്തിറക്കി. ചടങ്ങിൽ ആധാർമേളയും നടത്തി. സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാസ്ബുക്കും കേളപ്പജിയുടെ ചിത്രമുള്ള നെയിം സ്ലിപ്പും വിതരണം ചെയ്തു.

വടകര പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ട് സി.കെ. മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി. സൗത്ത് സബ്ഡിവിഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ഷീജ പ്രഭാകരൻ, വടകര ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് വി.വി. സുരേന്ദ്രൻ, പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത, മേലടി ബ്ലോക്ക് അംഗം എം.പി. ബാലൻ, വിജയൻ കൈനാടത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.