പാലാ: നിലവിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം-അങ്കമാലി എം.സി.റോഡിന് സമാന്തരമായി ഗ്രീൻഫീൽഡ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി എന്ന പേരിൽ ദേശീയപാത നിർമിക്കാൻ ദേശീയ ഹൈവേ അതോറിറ്റി പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർവേ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ഭോപ്പാൽ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈവേ എൻജിനീയറിങ് കൺസൾട്ടൻസിക്കാണ് പുതിയ റോഡിന്റെ പ്രാഥമിക സർവേയുടെ ചുമതല. ഭാരത് മാല പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൊന്നാണിത്.

തിരുവനന്തപുരംമുതൽ അങ്കമാലിവരെ നാലുവരിയായി ഗ്രീൻഫീൽഡ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി എന്നപേരിൽ 45 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് പുതിയ ദേശിയപാത നിർമിക്കുന്നതിന് പ്രാഥമികസർവേ നടത്തുന്നത്. വിതുര, പുനലൂർ, പത്തനാപുരം, കോന്നി, റാന്നി, എരുമേലി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, തിടനാട്, അന്തീനാട്, തൊടുപുഴ, മലയാറ്റൂർവഴിയാണ് റോഡ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സീറോ ഫോറസ്റ്റ് സർവേ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക് സർവേ തുടങ്ങിയവ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ഫൈനൽ അലൈൻമെന്റ് തീരുമാനിച്ച് ലൊക്കേഷൻ സർവേ പിന്നീട് ആരംഭിക്കും.

എം.സി.റോഡുവഴി ഹൈവേ വികസനത്തിന് നിരവധി ടൗണുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കേണ്ടതിനാൽ കെട്ടിടത്തിനും സ്ഥലത്തിനും വൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊഴിവാക്കിയാണ് പുതിയ പദ്ധതി.

തീർഥാടന, ടൂറിസം മേഖലകളിലെ വികസനവും പരിഗണിച്ചാണ് കിഴക്കൻ കേരളത്തിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽകൂടി പുതിയ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ റോഡ് പട്ടണമേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല. നിലവിലുള്ള രണ്ടുവരി എം.സി.റോഡ് 236 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പുതിയ നാലുവരിപ്പാത 227 കി.മീ മാത്രമായിരിക്കും. അവസാനഘട്ട അലൈൻമെന്റ് സർവേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ദൂരത്തിൽ വ്യതിയാനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.