ഭരണങ്ങാനം: ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം ആറാട്ടോടുകൂടി ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും. 8.30-ന് നാമാഞ്ജലി, 8.30-ന് തിരുവാതിരകളി, 11.30-ന് സംഗീതാർച്ചന, 12-ന് ആറാട്ടുസദ്യ, വൈകീട്ട് നാലിന് കൊടിയിറക്കും ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പും. 4.30-ന് നടപ്പുരപഞ്ചവാദ്യം, 6.30-ന് ആറാട്ട് പുറപ്പാട് മേളം, 7.30-ന് കുടമാറ്റം, 8.30-ന് നൃത്തനിശ, 10-ന് പാരീസ് ലക്ഷ്മിയും കഥകളി നടൻ പള്ളിപ്പുറം സുനിലും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം, തുടർന്ന് എതിരേൽപ്‌, വിശേഷാൽ പാണ്ടിമേളം, കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ പറവയ്പ്, വലിയ കാണിക്ക എന്നിവ നടക്കും.