ഭരണങ്ങാനം: പൂവത്തോട്, മൂന്നാംതോട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.